Elementor #2

Meer dan 60 filosofen, literatoren, muzikanten en andere kunstenaars namen deel aan het jubileumfeest voor het 10-jarige bestaan van filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer, op zaterdag 14 en zondag 15 september 2019.

Onder de noemer HET DANSENDE DENKEN VAN HET ZOEKEND HERT werd een tweedaags muzisch-filosofisch evenement georganiseerd. Over prangende actuele thema’s, zoals een doorgeslagen identiteitspolitiek, het belang van een kunstzinnig en dynamisch denken. Vooral ook over de impact van muziek en dialectiek op het denken en voelen, handelen en wandelen.

Uiteindelijk werden meer dan 30 events georganiseerd op 8 locaties: in en nabij het filosofiehuis. Een helder overzicht van het gebeuren, per dag, vind je in de TIMETABLES op deze website. Gedetailleerde informatie over de aparte onderdelen vind je in de rubriek PROGRAMMA. Voor meer informatie over de respons op het gebeuren en de ontwikkelingen achteraf kan je terecht in de rubriek NIEUWS.

Voor algemene informatie over filosofiehuis Het zoekend hert: www.hetzoekendhert.be

Partners: