Hella van den Elshout

Hella van den Elshout, filosoof en moreel adviseur. Studeerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en studeerde af aan de RU Leiden. Formuleert vragen in het publieke domein en in groepen. Wat is goed leven en werken? Zoekt naar het onbevraagde en onderzoekt dilemma’s, via Socratisch gesprek en moreel beraad. In het weekend geeft zij zich over aan tangodans “als gelijke van filosofie: los, bewegend vanuit de eigen as, zelfstandig, samen, leidend, volgend, ritmisch, improviserend”. Publicaties: Het Socratisch Gesprek (2003), Morele oordeelsvorming (2006), Boekdeel Jodendom in Jonge denkers over grote religies (2008). Actueel werkend aan een publicatie over alfabet.

ZA 15:00-16:00 – Zinderingen in intieme kringen – Judith Wambacq: Het ritme van het denken

ZA 16:30-17:30 – Zinderingen in intieme kringen – Vrij dansen en vrij denken – Thomas Crombez & Evelyne Coussens