Henk van der Waal

Henk van der Waal, dichter en filosoof, studeerde wijsbegeerte in Amsterdam en aan de Sorbonne in Parijs. Hij publiceerde zes dichtbundels, een essaybundel over poëzie (De kunst van het dichten, 2009) en twee filosofieboeken: Denken op de plaats rust (2012) en Mystiek voor goddelozen (2017). Voor De windsels van de sfinx (1995) kreeg hij de C. Buddingh’-prijs. Schuldsanering (2000) werd genomineerd voor de Paul Snoek-poëzieprijs, De aantochtster (2003) voor de VSB-Poëzieprijs. De bundel Zelf worden (2012) werd genomineerd voor de VSB-Poëzieprijs en bekroond met de Ida Gerhardt Poëzieprijs.

ZO 15:30-17:00 – Het dansende dichten – Marlies De Munck – Henk van der Waal & Piet Gerbrandy – Peter Verhelst