Jan Vanriet

Jan Vanriet is kunstschilder en schrijver. Hij ontwikkelde zich als voortreffelijk aquarelschilder met een figuratieve en illusionistiche stijl. De menselijke figuur staat veelal centraal in zijn werk. Hij publiceert dichtbundels, tekent covers van tijdschriften, werkt veel en hard, neemt deel aan belangrijke tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Zijn boek Radeloos geluk (2018) is een diepzinnig egodocument en een getuigenisboek in één.

ZO 15:00-16:00 – Wanderlust in het beeldenpark – 2. Jan Vanriet & Erik Rinckhout