Judith Wambacq

Judith Wambacq is gastprofessor aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) in Gent. Zij schrijft over poststructuralisme en fenomenologie, kunst en de Franse cultuur. In 2017 verscheen van haar hand Thinking Between Deleuze and Merleau-Ponty (Ohio University Press). Ze vertaalde verschillende teksten van de Franse filosoof en publicist Bernard Stiegler (°1952) in het Nederlands. Haar huidige onderzoek betreft een ecologische kritiek van het kapitalisme.


ZA 15:00-16:00 – Judith Wambacq: Het ritme van het denken