Marlies De Muck

Marlies De Munck promoveerde aan de KU Leuven met een onderzoek naar de betekenis van muziek. Zij doceert muziekfilosofie aan de UAntwerpen en aan het Conservatorium van Gent. Zij schrijft regelmatig opiniestukken voor De Standaard. Haar essayboekje Waarom Chopin de regen niet wilde horen (Letterwerk, 2017) werd lovend onthaald als een heldere inleiding in de muziekfilosofie. In het najaar van 2019 verschijnt haar nieuwe essay De vlucht van de nachtegaal, een filosofische zoektocht naar de stem (Letterwerk).

ZO 15:30-17:00 – Het dansende dichten – Marlies De Munck – Henk van der Waal & Piet Gerbrandy – Peter Verhelst