Piet Gerbrandy

Piet Gerbrandy is dichter, classicus, poëziecriticus en essayist. Hij debuteerde in 1996 als dichter met Weloverwogen en onopgemerkt, waarna hij een tiental bundels publiceerde. Hij publiceerde vier opgemerkte essaybundels, waarvan Grondwater (2018) de recentste is. Hij is actief als vertaler uit het Latijn en het Grieks; hij vertaalde onder meer werk van Quintilianus, Andreas Capellanus, Synesios en Aristoteles. Hij maakt deel van de redactie van De Gids en bedrijft uitzonderlijke poëziekritiek voor De Groene Amsterdammer.

ZO 15:30-17:00 – Het dansende dichten – Marlies De Munck – Henk van der Waal & Piet Gerbrandy – Peter Verhelst