Thomas Decreus

Thomas Decreus verdiepte zich in actuele politieke denkers, in de critical theory en in tegenbewegingen zoals Occupy, de gele hesjes, de klimaatbeweging. Hij is historicus en doctor in de politieke filosofie. Hij doceerde aan de KU Leuven en aan het RITCS en is nu hoofdredacteur van de alternatieve nieuwswebsite DeWereldMorgen. Van zijn hand verschenen de boeken Een paradijs waait uit de storm. Over markt, democratie en verzet (2013) en Dit is morgen (2016). Recent wees hij erop dat het ritme van sociale bewegingen in belangrijke mate verstoord kan worden door de regelmatige organisatie van verkiezingen. Zo ondergraven verkiezingen de dynamiek van de democratie, maar ook van bewegingen en opstanden. In dat verband publiceert hij in het najaar van 2019 bij Leesmagazijn het essay Spektakeldemocratie.

ZA 16:30-17:30 – Dialogisch denken: Over het gevaar van tirannie in politiek en filosofie