Willem Elias

Prof. Willem Elias promoveerde tot doctor in de Wijsbegeerte met een proefschrift over de relatie tussen hedendaagse kunst en educatie. Hij studeerde aan de Vrije Universiteit Brussel ook klassieke talen, moraalwetenschappen, vrijetijdsagogiek en wetenschapsontwikkeling, aan de Rijksuniversiteit Leiden andragologie en museologie. Hij is gespecialiseerd in Belgische en internationale kunst van na 1945 en publiceerde over cultuurfilosofie en hedendaagse kunst.

ZO 16:30-17:30 – Expo Jan Cox: vertelling over een intellectuele kunstenaar