FILOSOFEER, SCHRIJF EN VERDIEN 1000 EURO

Essaywedstrijd – voor het 10-jarige jubileum van Het zoekend hert.

Naar aanleiding van het tienjarige jubileum van filosofiehuis Het zoekend hert ° The searching deer organiseren cultuurtijdschrift rekto:verso, Historische Uitgeverij en Het zoekend hert een filosofische prijsvraag: Met welk denken houden we stand in deze tijd, en durven we de toekomst aan? Stuur ons je filosofisch-culturele essay tegen 1 september 2019.

Gaan onze tijden te snel? Even herkenbaar is het gevoel dat alles lijkt stil te staan. En niet alleen de politieke toestand. Velen zijn heel goed in het analyseren van wat er niet goed loopt, maar welk filosofisch denken kan vandaag ook iets in beweging zetten?

Rijk is de filosofie, veelvuldig zijn ook de denkers waardoor kunstenaars zich laten inspireren. Maar welke redelijke wijsheid kan mensen en/of andere levende wezens ook vooruit helpen, zoals verschillende filosofische stromingen dat in het verleden hebben gedaan? Is dat überhaupt nog mogelijk, zo’n revolutie van het denken? Wie of wat kan ons denken doen dansen?

Het zoekend hert, Historische Uitgeverij en rekto:verso zijn benieuwd naar jouw gedachten – in de vorm van een essay – in antwoord op de vraag:

Met welk denken houden we stand in deze tijd, en durven we de toekomst aan?

Je essay is een Nederlandstalige tekst van max. 2000 woorden. Wetenschappelijke studies, academische scripties of prozateksten beschouwen we niet als essays. Je benadering mag betrekking hebben op alle disciplines van de filosofie en/of het culturele denken, maar de tekst mag niet eerder gepubliceerd zijn.

Deadline voor je inzending is 1 september 2019 om 24:00 uur. De vijfkoppige jury (samengesteld uit leden van Het zoekend hert, Historische Uitgeverij en rekto:verso) nomineert drie essays die voor de prijs in aanmerking komen en maakt die selectie publiek in aanloop naar het tienjarige jubileumfeest van Het zoekend hert op 14-15 september 2019 in Berchem-Antwerpen. Ze worden allemaal online gepubliceerd op rektoverso.be.

Het winnende essay kan door de auteur worden voorgelezen op het jubileumfeest op zondag 15 september 2019, en verdient 1.000 euro. Het zal ook in print worden gepubliceerd.

Voel je het prikkelen? Mail je essay onder je eigen naam als word-document of pdf naar . Dien je essay in onder je eigen naam en vermeld die ook in de bestandsnaam van je document. Je personalia voeg je toe in je mail. Je bijdrage wordt geanonimiseerd voor de jury ze te lezen krijgt.

Vragen? Stel ze op tijd via en Denk en schrijf!

Lees de informatie over deze prijsvraag ook na op https://schrijvenonline.org/wedstrijden.

redacteur