ZO 13:30-14:30 – De zondag van het leven – Zit er nog voldoende dialectiek in ons denken? (2) Frank & Maarten Meester

De Nederlandse filosoof en auteur Frank Meester is ten zeerste gecharmeerd door de dialectische filosofie van Hegel. Samen met een aantal bevriende Amsterdamse filosofen leest hij al enkele jaren, bladzijde na bladzijde, Hegels hoofdwerk Fenomenologie van de Geest (1807). Om er wàt nog uit te leren? Zijn broer Maarten Meester, met wie hij graag van mening verschilt, zweert veel meer bij de dialectische benaderingen van Immanuel Kant (1724-1804). Deze spraakvaardige gebroederrs treden hierover graag in dialoog. Maar wat is ernst en wat is luim?

Deelname: € 12 – reserveren verplicht, via het inschrijvingsformulier
Locatie: Filosofiehuis Het zoekend hert
Deuren open: een half uur voor aanvang