ZA 16:30-17:30 – Dialogisch denken: Over het gevaar van tirannie in politiek en filosofie – 2. Thomas Decreus & Yousra Benfquih

“Dialogen komen alleen tot stand als bij de potentiële partners al een voorlopig begrip van het onderwerp aanwezig is.” Zo schreef Heinz Kimmerle in zijn studieboek over Interculturele filosofie. Verderop dacht professor Kimmerle wel dat hij dit voorzichtiger zo moest uitdrukken: “dat een onderwerp dat voorgesteld wordt, bij de potentiële dialoogpartners een zekere resonantie moet oproepen, die niet noodzakelijkerwijs al inhoudelijk precies gearticuleerd moet zijn.” Prikkelen, zonder al meteen te verhelderen, zeg maar. In dialogen, zegt Hans Kimmerle, en dan vooral in interculturele dialogen, blijven aspecten van niet-begrijpen en misverstaan, maar dat is uitstekend: “Een dialoog is alleen wat die is, als die ook kan mislukken.”

In het voormalige Koloniale Instituut leidt Dr. Tinneke Beeckman, filosoof en auteur, twee bijzondere dialogen in.

2. Thomas Decreus & Yousra Benfquih: Over het belang van een kritische theorie

Bepaalde kritische filosofische en politieke theorieën, zoals deze van de Frankfurter Schule, probeerden niet enkel de politieke praktijk te doorgronden, maar ook de fundamenten van het denken, de kenmerken van het redeneren en interpreteren, individule reflexen of groepsprocessen. Bepaalde kritische theorieën vormden vervolgens de basis van een filosofische en politieke praxis, tot ze zelf fundamenteel in vraag werden gesteld. In welke mate hebben we vandaag behoefte aan een nieuwe, eigentijdse kritische theorie die de werkelijkheid probeert te doorgronden en ook fundamentele antwoorden poogt te construeren?

Deelname: € 12 – reserveren verplicht, via het inschrijvingsformulier
Locatie: Koloniaal Instituut, Campus Middelheim, UAntwerpen
Deuren open: een half uur voor aanvang

Zie ook:

David Van Reybrouck & Babah Tarawally – Over de gevaren van een doorgeslagen identiteitsdenken