ZA 15:00-16:00 – Zinderingen in intieme kringen – Judith Wambacq: Het ritme van het denken

Judith Wambacq, doctor in de wijsbegeerte, gespecialiseerd in dans en hedendaagse Franse filosofie, trekt in deze lezing op zoek naar datgene wat het ritme van het denken uitmaakt: met voorbeelden, vragen, samenvattende opmerkingen. Deze fenomenologische beschrijving vult ze aan met een onderzoek naar de vraag welk soort van tijd dit ritme veronderstelt: een niet-chronologische tijd. De hoofdpersonages in dit verhaal zijn de Franse denkers Gilles Deleuze (1925-1995) en Félix Guattari (1930-1992), coauteurs onder meer van Anti-Oedipus (1972), Rizoom (1975) en Mille Plateaux (1980).

Filosofe en tangodanseres Hella van den Elshout houdt een prikkelende, wellicht relativerende inleiding.

Deelname: € 12 – reserveren verplicht, via het inschrijvingsformulier
Locatie: Te Gast-Huis C, Koninklijkelaan 115
Deuren open: een half uur voor aanvang