ZO 17:00-17:30 – Monoloog: ‘t Manifest – Olivier M. Herter

In ’t Manifest, het tweede deel van het theatraal-poëtisch drieluik van Michaël Schulz le Fèvre, alias Olivier M. Herter, struint de dichter in contemplatie de leegte af, op zoek naar Woord. Met zijn woorden van eenzaamheid beweegt de dichter langs de gesproken en geschreven taal, de ruimte in de taal, onder het Woord, stuitend op haar grenzen, schoonheid, potentie en hiaten. Met het oog op de poëtische zelfvergroting, en de mens als talig dier, verheft de dichter zich, opdat hij wordt gehoord.

Deelname: gratis – vrij toegankelijk
Locatie: Het zoekend hert, Koninklijkelaan 43