ZA 15:00-16:00 – Dialogisch denken: Over het gevaar van tirannie in politiek en filosofie – 1. David Van Reybrouck & Babah Tarawally

“Dialogen komen alleen tot stand als bij de potentiële partners al een voorlopig begrip van het onderwerp aanwezig is.” Zo schreef Heinz Kimmerle in zijn studieboek over Interculturele filosofie. Verderop dacht professor Kimmerle wel dat hij dit voorzichtiger zo moest uitdrukken: “dat een onderwerp dat voorgesteld wordt, bij de potentiële dialoogpartners een zekere resonantie moet oproepen, die niet noodzakelijkerwijs al inhoudelijk precies gearticuleerd moet zijn.” Prikkelen, zonder al meteen te verhelderen, zeg maar. In dialogen, zegt Hans Kimmerle, en dan vooral in interculturele dialogen, blijven aspecten van niet-begrijpen en misverstaan, maar dat is uitstekend: “Een dialoog is alleen wat die is, als die ook kan mislukken.”

In het voormalige Koloniale Instituut leidt Dr. Tinneke Beeckman, filosoof en auteur, twee bijzondere dialogen in.

1. David Van Reybrouck & Babah Tarawally: Over de gevaren van een doorgeslagen identiteitsdenken

De geschiedenis van de 20ste eeuw heeft aangetoond tot wat een doorgeslagen identiteitsdenken kan leiden. Het scheppen van vijandbeelden en benadrukken van verschillen, vaak op basis van vooroordelen, brengt niet alleen een zorgzaam, humaan denken in gevaar. De altijd scherpzinnig denkende en zorgzaam sprekende auteur David Van Reybrouck gaat hierover in gesprek met de Nederlandse schrijver en columnist Babah Tarawally. Dr. Tinneke Beeckman verzorgt de inleiding.

Deelname: € 12 – reserveren verplicht, via het inschrijvingsformulier
Locatie: Koloniaal Instituut, Campus Middelheim, UAntwerpen
Deuren open: een half uur voor aanvang

Zie ook:

Yousra Benfquih & Thomas Decreus – Dialogisch denken: Over het gevaar van tirannie in politiek en filosofie